• Phải học lại Luật Giao thông đường bộ

    Bạn đọc

    Đó là quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2008 của liên Bộ Công an và GTVT về hướng dẫn học, kiểm tra lại kiến thức Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ.

Xem thêm