Sự nghiệp kinh ngạc của Thủ tướng Áo tương lai

Sự nghiệp kinh ngạc của Thủ tướng Áo tương lai

(PLO)- Với kết quả cuộc tổng tuyển cử do Bộ Nội vụ Áo công bố, ông Kurz và đảng của mình chắc chắn giành chiến thắng. Và Kurz sẽ trở thành tân thủ tướng Áo vào cuối tuần này, cũng là lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới.

Xem thêm