Nộp phạt vi phạm giao thông trễ, có bị phạt?

Tư vấn luật

Nộp phạt vi phạm giao thông trễ, có bị phạt?

(PLO)- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Bản tin liên quan

Căn cứ Điều 73 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

- Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp quyết định xử phạt vi phạm hành chính có ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

- Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 của luật này. Việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Trong trường hợp quyết định xử phạt có thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn của quyết định.

Về việc nộp tiền phạt trễ hạn, Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 cũng quy định về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của kho bạc nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này.

Nếu quá thời hạn nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp…

Như vậy, người bị xử phạt hành chính sẽ nộp tiền tại kho bạc nhà nước hoặc tài khoản kho bạc nhà nước mà trên quyết định xử phạt hành chính đã ghi rõ với thời hạn là 10 ngày làm việc. Nếu nộp phạt muộn thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

LÊ HUY

BÌNH LUẬN

Mạch Thị Kim Thanh

Cho em hỏi sau khi đến kho bạc nộp phạt xong thì nhận lại giấy tờ luôn hay sao ạ?

phùng ngọc châu

Cho em hỏi nếu nộp phạt vi phạm giao thông quá thời hạn thì đế đâu để nộp phạt ạ ?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM