Mất biên bản vi phạm giao thông, làm sao đóng phạt?

Tư vấn luật

Mất biên bản vi phạm giao thông, làm sao đóng phạt?

(PLO)- Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt được và nhận lại giấy tờ, phương tiện bị tạm giữ thì người đó phải viết một đơn cam đoan...

Bản tin liên quan

Hỏi:

Em có cho bạn mượn xe tham gia giao thông và bị phạt tạm giữ xe, xe đăng ký chính chủ tên em. Nay bạn em không chịu đi nộp phạt và còn làm mất giấy biên bản vi phạm. Vậy giờ em phải làm thế nào để lấy lại được xe?

Doãn Hoài Sơn (TP.HCM)

Trả lời:

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn VũĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ khoản 2 Điều 57, khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định như sau:

Việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan và phải được đánh bút lục. Hồ sơ phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản.

Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính một bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

Theo quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 4-1-2016 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông thì trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt được và nhận lại giấy tờ, phương tiện bị tạm giữ thì người đó phải viết một đơn cam đoan ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ và nói rõ ngày, giờ bị mất biên bản và có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Sau đó bạn đem bản cam đoan này cùng với giấy tờ xe đến cơ quan cảnh sát giao thông nơi lập biên bản vi phạm sẽ tiến hành rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ tiến hành làm thủ tục giải quyết xử lý vi phạm, trả lại xe cho bạn theo quy định sau khi bạn đã nộp phạt.

 

LÊ HUY ghi

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM