Chi tiết mức phạt vi phạm về tốc độ theo nghị định mới​

Tư vấn luật

Chi tiết mức phạt vi phạm về tốc độ theo nghị định mới​

(PLO)- So với Nghị định 171/2013/NĐ-CP, các mức phạt về vi phạm tốc độ theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP có tăng lên nhiều.

Bản tin liên quan

TT

Vi phạm

Nghị định 171/2013/NĐ-CP

Nghị định 46/2016/NĐ-CP

I

Đối với người điều khiển xe ô tô (Điều 5)

1

5-10 km

- Phạt tiền từ 600 đến 800

- Tước QSD GPLX 01 tháng

- Phạt tiền từ 600 đến 800 (aK3Đ5)

- Tước QSD GPLX 01 - 03 tháng

2

10-20 km

- Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu

- Tước QSD GPLX 01 tháng

Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu (đK6Đ5)

- Tước QSD GPLX 01 tháng

3

20-35 km

- Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng

- Tước QSD GPLX 01 tháng

- Phạt tiền từ 5 đến 6 triệu (aK7Đ5)

- Tước QSD GPLX 01 - 03 tháng

4

>35 km

- Phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu

- Tước QSD GPLX 02 tháng

- Phạt tiền từ 7 triệu đến 8 triệu (đK8Đ5)

- Tước QSD GPLX 03 - 05 tháng

II

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (Điều 6)

1

5-10 km

- Phạt tiền từ 100 đến 200

- Phạt tiền từ 100 đến 200 (cK3)

2

10-20 km

- Phạt tiền từ 500 đến 1 triệu

- Phạt tiền từ 500 đến 1 triệu (aK5)

3

>20 km

- Phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu

- Tước QSD GPLX 02 tháng

- Phạt tiền từ 3 triệu đến 4 triệu (aK8Đ6)

- Tước QSD GPLX 01-03 tháng

III

Đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng (Điều 7)

1

5-10 km

- Phạt tiền từ 200 đến 400

- Phạt tiền từ 200 đến 400 (aK3Đ7)

2

10-20 km

- Phạt tiền từ 400 đến 600

- Phạt tiền từ 400 đến 600 (aK4Đ7)

3

>20 km

- Phạt tiền từ 800 đến 1 triệu

- Tước CCBD 01 tháng

- Nếu gây TNGT tước CCBD 02 tháng

- Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu (cK6Đ7)

- Tước CCBD 01-03 tháng

- Nếu gây TNGT tước CCBD 02-04 tháng


BÌNH LUẬN

VI

Tôi thấy đoạn đường QL1A qua Đông Nai hầu như không có cắm bảng báo hạn chế tốc độ.Cho nên người điều khiển xe biết chạy xe theo tốc độ nào.Phải chăng đây là cách để bẫy người điều khiển phương tiện giao thông?Chứ biển báo rõ ràng thì sẽ ít người vi phạm. Cũng QL1A nhưng đi từ bắc vào qua khỏi cầu Đồng Nai thì đến địa phận tỉnh Bình Dương rồi TPHCM thì biển báo tốc độ được đặt rất rõ ràng người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM