Xây dựng ngân hàng gien hài cốt liệt sĩ

Xã hội
(PL)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo đó, từ năm nay sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin dựa trên các dữ kiện như hồ sơ liệt sĩ, thông tin của đồng đội liệt sĩ, người dân và chính quyền địa phương nơi liệt sĩ hy sinh... và hoàn thành xây dựng phần mềm hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ…

Tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân của liệt sĩ, thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ. Đồng thời xây dựng kho lưu trữ (ngân hàng) gien hài cốt liệt sĩ và thân nhân nhằm phục vụ so sánh, đối chiếu để xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

BÌNH MINH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM