Xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN

Xã hội

Xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN

(PLO)- Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) vừa diễn ra tại Brunei.

Bản tin liên quan

Tiếp tục chương trình hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) 36 tại Brunei, ngày 18-9, đại diện các tổ chức thành viên cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo.

Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 - Thứ trưởng, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì, điều hành hội nghị.

Dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 Nguyễn Thị Minh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh (Tổng thư ký ASSA), hội nghị thực hiện rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của BHXH Việt Nam đảm nhiệm chủ tịch và tổng thư ký ASSA 2018-2019.

Hội nghị cho ý kiến biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức Chính phủ một bộ phận của hệ thống an sinh xã hội quốc gia Thái Lan.

Các đại biểu đã tiến hành bầu chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019-2020.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ, hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM