Từ ngày 1-7, nhiều đối tượng được tăng lương

Xã hội

Từ ngày 1-7, nhiều đối tượng được tăng lương

(PLO)- Từ ngày 1-7, sẽ tăng lương cơ sở, tăng lương hưu và trợ cấp BHXH, thay đổi mức hưởng - đóng BHXH.

Bản tin liên quan

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở cũ là 1.300.000 đồng/tháng sẽ được tăng thêm 90.000 đồng từ ngày 1-7.

Lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng

Nghị định 72/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận…

Theo đó, chín nhóm đối tượng sẽ được áp dụng chính sách trên gồm: Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010; người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố…

Thay đổi mức đóng - hưởng BHYT của hàng chục triệu người

Cụ thể, mức đóng BHYT của một số đối tượng sẽ tăng thêm từ 58.500 đồng/tháng lên 62.550 đồng/tháng (1.390.000 đồng x 4,5 % (lương cơ sở)) gồm: Người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới sáu tuổi, người nghèo...


Từ ngày 1-7, lương hưu, lương cơ sở đều tăng. Ảnh: V.LONG

Theo BHXH Việt Nam, với việc tăng lương cơ sở giúp chủ thẻ BHYT được hưởng thêm nhiều lợi ích như: Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (sáu tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng; chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.

Bên cạnh đó, mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu đồng lên 62,55 triệu đồng.

Tăng trợ cấp thai sản

Từ ngày 1-7, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi gọn là trợ cấp thai sản) cũng sẽ tăng so với mức hiện hành.

Theo Điều 38 Luật BHXH năm 2014, việc trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được quy định như sau: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới sáu tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Nghị định 88/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành nhằm điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7. Mức tăng thêm là 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018.

Trước đó, Nghị quyết 49/2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 đã thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1-7.

Theo đó, tám nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009 Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng…

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM