Từ 1-7: Tăng gần 7% lương hưu, trợ cấp cho hơn 3 triệu người

Xã hội
(PL)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2018 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng.

Bản tin liên quan

Đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp gồm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Ngoài ra còn có bảy đối tượng điều chỉnh tăng lương gồm cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Theo Nghị quyết số 49/2017/QH14 thì điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hằng tháng sẽ tăng bằng mức tăng lương cơ sở (từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng). Căn cứ theo mức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp từ ngày 1-7 được điều chỉnh tăng thêm 6,92%. Có hơn 3 triệu người sẽ được tăng lương, trợ cấp trong lần điều chỉnh này. Kinh phí thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước và quỹ BHXH. Dự kiến kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp sẽ tăng thêm trong năm 2018 là hơn 9.600 tỉ đồng.

MỸ DUYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM