Mức sinh của 63 tỉnh thành Việt Nam cao thấp thế nào?

THÙY TRANG
THÙY TRANG
Thứ Sáu, ngày 30/4/2021 - 14:32

(PLO)- Bộ Y tế vừa công bố danh sách 63 tỉnh, thành phố theo vùng mức sinh được thống nhất áp dụng trong giai đoạn 2020-2025 làm cơ sở xây dựng các chính sách, dự án, kế hoạch liên quan đến thực hiện mục tiêu Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

.

THÙY TRANG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục