Hỗ trợ nửa tỉ đồng cho tiến sĩ về làm việc tại Quảng Nam

Xã hội
Mức hỗ trợ lên đến nửa tỉ đồng dành cho tiến sĩ cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập cùng với nhiều ưu đãi khác là một trong số những chính sách ưu đãi mà tỉnh Quảng Nam ban hành.

 Hôm nay 5.3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết chính sách thu hút bác sĩ, bác sĩ có trình độ sau đại học về làm việc tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2013-2015 đã được ký ban hành, với rất nhiều ưu đãi vượt trội khi được tuyển dụng vào viên chức Nhà nước không phải qua thi tuyển.

Đối với bác sĩ có trình độ sau đại học như học vị tiến sĩ, địa phương sẽ hỗ trợ một lần 500 triệu đồng.

Bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 2 được hỗ trợ một lần ở mức 350 triệu đồng, và hỗ trợ 300 triệu đồng đối với thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1.

Ở mức thấp hơn, các bác sĩ cũng nhận được khoản hỗ trợ một lần từ 200-250 triệu đồng nếu tốt nghiệp loại trung bình, trung bình khá, khá và giỏi.

Ngoài khoản hỗ trợ tiền một lần, người được tiếp nhận còn được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng khi được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng đất để làm nhà ở tại Quảng Nam.

Nếu bác sĩ chuyển về công tác tại địa bàn trung du, miền núi thì khoản hỗ trợ sẽ tăng thêm từ 0,1 đến 0,4 lần so với mức “sàn” đã công bố.

Bằng chính quy, không quá 45 tuổi

Đối tượng thu hút và nhận ưu đãi phải có bằng tốt nghiệp chính quy tập trung của các trường: Đại học Y Hà Nội, Đại học Y-dược TP.HCM, Đại học Y dược Huế.

Điều kiện về tuổi đời cũng quy định rõ: không quá 40 tuổi đối với bác sĩ chuyên khoa 1, thạc sĩ, bác sĩ nội trú; không quá 45 tuổi đối với bác sĩ chuyên khoa 2, tiến sĩ.

Những trường hợp đặc biệt như: chuyên gia đầu ngành, người có nhiều kinh nghiệm… có thể tiếp nhận những người trên 45 tuổi.

Tuy nhiên, để được hỗ trợ và nhận ưu đãi, các trường hợp liên quan phải cam kết làm việc tại cơ sở y tế công lập Quảng Nam từ 12-18 năm.

Chính sách ưu đãi này nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập của Quảng Nam, trong điều kiện có nhiều bác sĩ giỏi đã rời bỏ nhiệm sở trong nhiều năm qua.

Theo H.X.Huỳnh (TNO)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM