Trường đại học được xếp theo ba hạng

Giáo dục
(PL)- Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

 

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học được phân thành ba tầng là cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu; cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng và cơ sở giáo dục đại học định hướng thực hành. 

Theo trang web Chính phủ, các cơ sở giáo dục đại học trong mỗi tầng tùy theo chất lượng được sắp xếp vào ba hạng của khung xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp: hạng 1, hạng 2, hạng 3. Khung xếp hạng được xác định theo điểm với cơ cấu hạng 1 bao gồm 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm cao nhất; hạng 3 bao gồm 30% các cơ sở giáo dục đại học có điểm thấp nhất và hạng 2 bao gồm 40% các cơ sở giáo dục đại học không thuộc hạng 1 và 3.

Nghị định quy định rõ các tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học gồm: Quy mô, ngành nghề và các trình độ đào tạo; cơ cấu các hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ; chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; kết quả kiểm định chất lượng giáo dục… Nghị định có hiệu lực từ 25-10-2015.

N.ANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM