Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa VN

Giáo dục

(PL)- Xét đề nghị của bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường CĐ Múa Việt Nam. 

Theo đó, Học viện Múa Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ VH-TT&DL.

Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam gắn với tự cân đối, điều chỉnh đội ngũ trong biên chế được giao của trường, sử dụng hiệu quả kinh phí và cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm chất lượng đào tạo ở trình độ đại học.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

TN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM