Sẽ dạy ngoại giao văn hóa cho sinh viên

Giáo dục
Học viện Ngoại giao, Đại học Văn hóa, Học viện Báo chí và tuyên truyền và một số trường nữa sẽ giảng dạy nội dung ngoại giao văn hóa, theo chiến lược "ngoại giao văn hóa đến năm 2020" mà Chính phủ vừa phê duyệt.

Đây là một trong những giải pháp cụ thể để bồi dưỡng nhân lực cho công tác ngoại giao văn hóa. Trọng tâm của công tác này là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, với các hình thức như bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hiện tại, mở các lớp đào tạo tại địa phương...

"Trình độ của cán bộ làm ngoại giao văn hóa còn nhiều hạn chế, số lượng cán bộ hoạt động trong lĩnh vực này cũng chưa nhiều", Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhìn nhận.

Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2020 cũng xác định việc gắn kết các hoạt động ngoại giao văn hóa với công tác về cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc, trong đó, đề cao việc phổ biến tiếng Việt ở nước ngoài.

Theo đó, đề án "Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" sẽ triển khai thí điểm tại Lào, Campuchia, Nga, Séc, Mỹ và Canada.

Để quảng bá hình ảnh Việt Nam, chiến lược xác định sẽ hình thành từ 5 -10 trung tâm văn hóa, nhà văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài, quy hoạch, tạo dựng bản sắc riêng cho các lễ hội, fesival cấp quốc gia và quốc tế được tổ chức định kỳ tại các tỉnh, thành phố lớn. Một Qũy Ngoại giao văn hóa cũng sẽ được thiết lập.

Chính phủ xác định, ngoại giao văn hóa cùng với ngoại giao kinh tế và ngoại giao chính trị là ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam.

Theo Vân Phong ( VNN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM