Sáng tạo bất ngờ với Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Giáo dục

Sáng tạo bất ngờ với Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Hiện tại, tại Hà Tĩnh, tối đa 7 giáo viên bộ môn dùng chung một cuốn sổ cho một lớp. Cách làm này đã giảm từ con số 14.527 xuống còn 3.791 cuốn sổ; đồng thời, giáo viên bộ môn thuận lợi hơn trong công tác theo dõi chất lượng giáo dục học sinh.

Bản tin liên quan

Sáng tạo bất ngờ với Sổ theo dõi chất lượng giáo dục

Ông Nguyễn Hồng Tư, Trường phòng giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết: Đây là một trong những sáng tạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh khi triển khai đánh giá mới với học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, với việc thiết kế Sổ theo dõi chất lượng giáo dùng cho giáo viên bộ môn, Sở đã giúp giáo viên nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi thực hiện Thông tư 30, đồng thời, làm lợi cho các trường về tài chính.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT đã thành lập Diễn đàn giáo dục Tiểu học Hà Tĩnh (gdthhatinh.com) để cán bộ, giáo viên cấp tiểu học trong toàn tỉnh chia sẻ kinh nghiệm và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định mới đánh giá học sinh tiểu học.

Bước đầu nhìn chung giáo viên thực hiện nhận xét đánh giá, ghi nhận sự tiến bộ của học sinh kịp thời. Giáo viên đã bám sát vào hướng dẫn của Bộ, Sở, phòng GD&ĐT nhận xét thường xuyên trực tiếp bằng lời và ghi vào vở, phiếu học tập, sổ theo dõi chất lượng giáo dục.

Đặc biệt, nhiều giáo viên đã có những lời nhận xét sâu sát, phù hợp với mục tiêu bài học, đặc trưng bộ môn và đối tượng học sinh. Hầu hết giáo viên không cảm thấy áp lực trong việc đổi mới đánh giá học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai quy định mới không tránh khỏi còn một số hạn chế. Như một số giáo viên lời nhận xét chưa sát mục tiêu bài dạy và đặc trưng bộ môn, lời nhận xét còn rập khuôn, máy móc; còn lúng túng trong việc dùng các lời nhận xét, nên các lời nhận xét chưa cụ thể, chưa có tác dụng khuyến khích, động viên học sinh kịp thời.

Bên cạnh đó, một số giáo viên chữ viết chưa đẹp nên chưa thật tự tin trong quá trình nhận xét vào vở, phiếu học tập của học sinh.

theo GDTĐ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM