Quy định đào tạo chất lượng cao đối với sinh viên

Giáo dục

Quy định đào tạo chất lượng cao đối với sinh viên

(PLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT quy định về đào tạo chất lượng cao (CLC) trình độ đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9.

Bản tin liên quan

Theo đó, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo CLC phải cao hơn chương trình đào tạo đại trà tương ứng về năng lực chuyên môn; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích ứng với môi trường công tác và đặc biệt năng lực ngoại ngữ tối thiểu phải đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Phòng học riêng của lớp đào tạo CLC được trang bị máy tính kết nối internet; mỗi sinh viên có nơi tự học ở trường, được sử dụng mạng internet không dây; có phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở thực tập; có các phần mềm mô phỏng cần thiêt phục vụ giảng dạy và học tập…

Giảng viên của chương trình đào tạo CLC phải có trình độ thạc sĩ trở lên; riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc trình độ thạc sĩ tốt nghiệp các trường đại học các nước phát triển.

Mỗi sinh viên chương trình CLC được tham gia nghiên cứu khoa học theo nhóm do các giảng viên hướng dẫn hoặc tham gia đề tài cùng với giảng viên. hàng năm, sinh viên và giảng viên phải có ít nhất một đề tài phối hợp nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất liên quan đến ngành của chương trình đào tạo CLC.

Theo quy định, sinh viên chương trình CLC nếu không đủ điều kiện tiếp tục học tập theo chương trình này thì phải chuyển sang học chương trình đại trà hoặc thôi học. Sinh viên đang học chương trình đại trà nếu có nhu cầu và đủ điều kiện cũng sẽ được xem xét tiếp nhận vào học chương trình CLC.

SV

BÌNH LUẬN

Lương Đắc Đạo

Đại học tại chức đây: Có 10 cái kẹo, bé ăn 4 cái kẹo. Hỏi bé đã ăn bao nhiêu phần trăm số kẹo? Không biết! Thế mà làm lãnh đạo, hưởng lương!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM