Nhiều trường ĐH công bố môn thi chính

Giáo dục

Nhiều trường ĐH công bố môn thi chính

Nhiều trường ĐH đã công bố quy định cụ thể các ngành có môn thi chính trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014.

Bản tin liên quan

Theo đó, đối với các môn thi chính này sẽ được nhân hệ số 2.

Trường ĐH Quy Nhơn chỉ có ba ngành áp dụng nhân hệ số môn thi. Các ngành còn lại không quy định môn thi chính. Cụ thể:

STT

Bậc

Mã ngành

Tên ngành

Môn thi chính (nhân hệ số 2)

1

Đại học

D140206

Giáo dục thể chất

Môn năng khiếu

2

Đại học

D140231

Sư phạm tiếng Anh

Môn tiếng Anh

3

Đại học

D220201

Ngôn ngữ Anh

Môn tiếng Anh

Các ngành còn lại

Không quy định môn thi chính

Trường ĐH Quảng Nam có hai ngành ở bậc ĐH và CĐ áp dụng môn thi chính. Cụ thể:

STT

Bậc

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi/xét tuyển

Môn chính (nhân hệ số 2)

1

Đại học

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Tiếng Anh

2

Cao đẳng

Tiếng Anh

C220201

D1 (xét tuyển)

Tiếng Anh

Trường Đại học An Giang thông báo các ngành tuyển sinh quy định môn chính như sau:

STT

Bậc

Tên ngành

Mã ngành

Môn chính (nhân hệ số 2)

1

Đại học

Sư phạm tiếng Anh

D140231

Tiếng Anh

2

Đại học

Ngôn ngữ Anh

D220201

Tiếng Anh

3

Cao đẳng

Sư phạm tiếng Anh

C140231

Tiếng Anh

4

Cao đẳng

Giáo dục thể chất

C140206

Năng khiếu

Hội đồng tuyển sinh nhà trường cho biết nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển trong trường hợp này là giá trị trung bình của điểm chuẩn xét tuyển có tính đến hệ số của môn chính không được thấp hơn giá trị trung bình của mức điểm xét tuyển cơ bản vào ĐH hoặc CĐ được Bộ GD-ĐT công bố và trường đã lựa chọn (các điểm trung bình này được làm tròn với 2 số lẻ).

Các ngành tuyển sinh còn lại không quy định môn thi chính, tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào là các mức điểm xét tuyển cơ bản (tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số) cho từng khối thi. Nguyên tắc xác định điểm chuẩn xét tuyển không thấp hơn mức điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ mà Bộ GD-ĐT công bố.

Trường ĐH Đồng Tháp công bố 5 ngành (3 ngành bậc ĐH và 2 ngành bậc CĐ) áp dụng môn thi chính nhân hệ số 2. Cụ thể:

STT

Bậc

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Môn thi chính (nhân hệ số 2)

1

Đại học

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

Anh văn

2

Đại học

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

Anh văn

3

Đại học

Giáo dục thể chất

D140206

T

Năng khiếu TDTT

4

Cao đẳng

Tiếng Anh

C220201

D1

Anh văn

5

Cao đẳng

Giáo dục thể chất

C140206

T

Năng khiếu TDTT

 Theo TRẦN HUỲNH (TTO)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM