Nhiều sai phạm tiền tỉ ở các trường nghề Đắk Lắk, Gia Lai

Giáo dục

Nhiều sai phạm tiền tỉ ở các trường nghề Đắk Lắk, Gia Lai

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các trường cao đẳng, trung cấp tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Bản tin liên quan

Kiểm toán Nhà nước vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm toán của đoàn kiểm toán chuyên đề công tác quản lý thu-chi hoạt động sự nghiệp; hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo nghề và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2015-2017 tại các trường cao đẳng, trung cấp tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.

Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, đoàn Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ sai phạm Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Gia Lai khi chưa hạch toán vào sổ sách kế toán, chưa phản ánh vào báo cáo tài chính, chưa ghi nhận doanh thu và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ hoạt động liên kết đào tạo là 464,4 triệu đồng. Trường CĐ Sư phạm ghi nhận chưa đúng học phí chính quy và học phí không chính quy với số tiền hơn 429 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính và các sở chủ quan, chưa thực hiện thẩm tra quyết toán nguồn kinh phí hằng năm theo định mức do tỉnh Gia Lai ban hành. Dẫn đến các trường trung cấp, cao đẳng quyết toán chưa đúng quy định mức 8,6 tỉ đồng. Trong đó, Trường Trung cấp KTKT Đông Gia Lai là 429 triệu đồng, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật hơn 2 tỉ đồng, Sư phạm Gia Lai 1,7 tỉ đồng, CĐ nghề gần 3 tỉ đồng, Trung cấp Y tế 1,4 tỉ đồng.

Với những sai phạm trên, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị đối với các đơn vị kiểm toán cần thực hiện xử lý kinh phí chênh lệch thu-chi do Kiểm toán Nhà nước phát hiện là trên 13,3 tỉ đồng. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm của hiệu trưởng, kế toán và các bộ phận, cá nhân liên quan đến Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Gia Lai.

Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Tài chính chấn chỉnh, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị có liên quan chấn chỉnh công tác quản lý thu-chi ngân sách, sử dụng tài sản trang thiết bị.

Trong đợt này, Kiểm toán Nhà nước cũng thanh tra các trường cao đẳng, trung cấp tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, phát hiện dự án nâng cấp Trường CĐ nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên được lập, thẩm định và phê duyệt chưa xem xét phù hợp thiết kế cơ sở phần vốn đối ứng.

Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk áp dụng định mức tỉ lệ phần trăm không phù hợp với loại công trình. Giá trị dự toán chi phí xây lắp và một số hạng mục sửa chữa do Kiểm toán Nhà nước xác định lại giảm 685 triệu đồng…

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị các trường cao đẳng, trung cấp có sai phạm thực hiện kiến nghị xử lý các khoản chênh lệch thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản tồn đọng do Kiểm toán Nhà nước phát hiện là hơn 14,3 tỉ đồng.

Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu chỉ đạo Sở Tài chính chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc chưa sâu sát hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính…

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM