Ngừng tuyển sinh đào tạo từ xa ngành giáo viên

Giáo dục

Ngừng tuyển sinh đào tạo từ xa ngành giáo viên

(PLO) Ngày 7-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định về việc tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. 


Ngừng đào tạo ngành giáo viên từ xa 

Quyết định cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành này phải tiến hành đánh giá tổng kết quá trình phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ khi được phép đào tạo đến nay, rà soát chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các trường thực hiện báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/12/2014.

Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày quyết định này có hiệu lực thì các trường được tiếp tục đào tạo và cấp văn bằng theo quy định.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM