Không được cung cấp thông tin nội dung bài làm của thí sinh

Giáo dục
(PL)- Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các chủ tịch hội đồng thi THPT quốc gia năm 2016 đề nghị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi đúng quy chế, bảo đảm thời gian quy định, nhất là bảo đảm tính khách quan, sự chính xác và công bằng giữa các hội đồng thi, trong đó lưu ý các quy định về công tác chấm thi và công bố kết quả thi.

Cụ thể, về công tác chấm thi, chủ tịch hội đồng thi chỉ đạo trực tiếp việc làm phách và bảo đảm an toàn, bảo mật của số phách. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận kỹ về đáp án, hướng dẫn chấm, biểu điểm; thực hiện nghiêm túc quy định chấm chung để thống nhất trong chấm thi. Việc chấm thi được thực hiện theo quy trình chấm hai vòng độc lập và tại hai phòng chấm riêng biệt, thực hiện đúng các quy định về cách ghi điểm và quy điểm.

Cần thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài thi của mỗi môn thi, theo cùng tiến độ chấm của ban chấm thi. Quán triệt cán bộ chấm thi giữ bí mật, không được cung cấp thông tin về hoạt động của ban chấm thi và nội dung bài làm của thí sinh, ngoài các báo cáo chính thức của ban chấm thi. Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra. Chậm nhất ngày 20-7, việc chấm thi phải hoàn thành và dữ liệu kết quả phải được cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý thi THPT quốc gia.

P.ĐIỀN - P.HÙNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM