Hơn 500 trường CĐ, TCN chuyển về Bộ LĐTBXH như thế nào?

Giáo dục

Hơn 500 trường CĐ, TCN chuyển về Bộ LĐTBXH như thế nào?

(PLO)- Từ 1-1-2017, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ chính thức quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trừ các trường sư phạm, ngành đào tạo giáo viên.

Bản tin liên quan

Mới đây, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. 

Theo đó, việc quản lý nhà nước đối với 201 trường cao đẳng, 303 trường trung cấp chuyên nghiệp; hồ sơ quản lý về giáo dục nghề nghiệp; các đề án, dự án về giáo dục nghề nghiệp; nhiệm vụ xây dựng, thực hiện đề án cũng như nhân sự Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp thuộc Bộ GD&ĐT sẽ được chuyển giao cho Bộ LĐ-TB&XH. 

Hai bộ thống nhất chia hai giai đoạn chuyển giao. Ở giai đoạn chuyển tiếp, các trường cao đẳng hiện đang thuộc hệ thống giáo dục đại học nên mục tiêu, chương trình đào tạo, tiêu chuẩn cán bộ giảng viên khác biệt rất nhiều so với các trường cao đẳng nghề. Do đó cần có giai đoạn chuyển tiếp để giáo viên, sinh viên yên tâm trước khi triển khai chương trình đào tạo mới theo hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục xử lý dứt điểm những vấn đề liên quan đến tuyển sinh của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2016.


Thực tập nghề cơ khí tại Trường CĐ An Giang. Ảnh: Tam Anh

Những sinh viên cao đẳng tuyển sinh từ khóa 2016 trở về trước được tiếp tục học chương trình cao đẳng hiện hành cho đến khi kết thúc khóa học, được cấp bằng cao đẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT. 

Những sinh viên tuyển sinh từ khóa 2017 trở đi học theo chương trình mới của Bộ LĐ-TB&XH, cấp bằng cao đẳng thuộc giáo dục nghề nghiệp;

Về liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học: Những học sinh, sinh viên trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, tuyển sinh từ năm 2016 trở về trước nếu có đủ điều kiện theo quy định hiện hành thì được tạo điều kiện để học liên thông lên đại học nếu có nguyện vọng.

Bộ GD&ĐT sẽ điều chỉnh chỉ tiêu liên thông của các trường ĐH để có thể tuyển sinh đào tạo liên thông trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học cho các đối tương này.

Việc đào tạo liên thông đối với học sinh, sinh viên thuộc giáo dục nghề nghiệp tuyển từ năm 2017 trở đi sẽ thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Việc bàn giao sẽ được hoàn thành trước ngày 31-12-2016. Kể từ ngày 1-1-2017, Bộ LĐ-TB&XH sẽ quản lý nhà nước toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm, các ngành đào tạo giáo viên).

Trước đó, theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ thống nhất giao Bộ Lao động quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, trừ giáo dục nghề nghiệp ngành sư phạm.

T. NHIÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM