Hơn 1.000 hồ sơ ảo dự thi ĐH Đà Nẵng

Giáo dục
Chiều 12-6, ĐH Đà Nẵng cho biết số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ảo của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 vào các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng ở cả hai đợt thi là 1.073 hồ sơ của 1.011 thí sinh, tương đương với 31 phòng thi.

Có trường hợp 1 thí sinh gửi 10 bộ hồ sơ ĐKDT vào trường ĐH Kinh tế. Cụ thể Trường ĐH Kinh tế: Đợt 1 có 278 thí sinh nộp 2 hồ sơ; 18 thí sinh nộp 3 hồ sơ; 2 thí sinh nộp 4 hồ sơ; 1 thí sinh nộp 5 hồ sơ. Số lượng hồ sơ ĐKDT ảo đợt 1 của trường ĐH Kinh tế là 324 hồ sơ.

Ở đợt 2 của kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012, trường ĐH Kinh tế có 72 thí sinh nộp từ 2 hồ sơ ĐKDT trở lên. Cụ thể, có 70 thí sinh nộp 2 hồ sơ; 1 thí sinh nộp 4 hồ sơ và 1 thí sinh nộp 5 hồ sơ.

Tổng cộng, đợt 2 trường ĐH Kinh tế có 77 hồ sơ ảo. Số hồ sơ ảo của cả 2 đợt là 401 hồ sơ.

Trường ĐH Bách khoa: Có 461 thí sinh nộp trên 2 hồ sơ ĐKDT, trong đó có 440 thí sinh nộp 2 hồ sơ; 17 thí sinh nộp 3 hồ sơ; 4 thí sinh nộp 4 hồ sơ. Tổng hồ sơ ảo của ĐH Bách khoa là 486 hồ sơ.

Trường ĐH Ngoại ngữ: có 81 thí sinh nộp từ 2 hồ sơ ĐKDT trở lên. Cụ thể: 78 thí sinh nộp 2 hồ sơ; 3 thí sinh nộp 3 hồ sơ. Tổng hồ sơ ảo của trường ĐH Ngoại ngữ là 84 hồ sơ.

Trường ĐH Sư phạm: Đợt 1 có 35 thí sinh nộp 2 hồ sơ ĐKDT trở lên vào trường. Đợt 2, có 57 thí sinh nộp từ 2 hồ sơ trở lên. Trong đó, 54 thí sinh nộp 2 hồ sơ, 3 thí sinh nộp 3 hồ sơ. Tổng số lượng hồ sơ ảo của trường ĐH Sư phạm ở cả 2 đợt thi là 60 hồ sơ.

Phân hiệu Kon Tum: Có 7 thí sinh nộp trên 2 hồ sơ ĐKDT, trong đó đợt 1 có 1 thí sinh nộp 2 hồ sơ; đợt 2 có 6 thí sinh nộp 2 hồ sơ. Tổng số hồ sơ ảo của Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum là 7 hồ sơ ở cả 2 đợt thi.

Theo ban đào tạo ĐH Đà Nẵng, có khoảng 52.270 hồ sơ ĐKDT trong khi có 11.220 chỉ tiêu tuyển sinh, tỉ lệ chọi của toàn ĐH Đà Nẵng là 4,66.

Theo NGUYÊN ANH (TT)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM