Học phí không vượt quá 6% thu nhập bình quân

Giáo dục
Dự thảo chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam đến năm 2020 vừa được bộ GD-ĐT đưa ra để lấy ý kiến đóng góp hồi cuối tuần qua công bố, đến năm 2020, đầu tư cho giáo dục sẽ chiếm hơn 5,5% GDP.

Theo chiến lược phát triển quốc gia, đến năm 2020, con số này sẽ hơn 410.000 tỉ đồng. Ngoài ra, mỗi năm sẽ phát hành công trái giáo dục từ 4.000 đến 5.000 tỉ đồng thực hiện kiên cố trường, lớp học, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở các tỉnh khó khăn. Đồng thời, bộ tiếp tục huy động khoảng 20.000 tỉ đồng vốn ODA cho giáo dục trong 5 năm nữa. Ngoài ra, các nguồn huy động từ xã hội hoá dự kiến đạt 8 – 10% trong tổng chi ngân sách giáo dục và đào tạo. Ước tính số học phí thu được năm 2020 là trên 131 tỉ đồng, chiếm 1,75 GDP.

 

Theo Phúc Nguyên (SGTT)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM