Học bổng Endeavour Úc năm 2015

Giáo dục
Cơ quan Giáo dục Quốc tế Úc khuyến khích các học giả, cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng Endeavour niên khóa 2015, học bổng cùng cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Úc.

 

Học bổng Endeavour là chương trình học bổng của chính phủ Úc có tính cạnh tranh toàn cầu, xét duyệt dựa trên thành tích học tập. Học bổng là một phần sáng kiến của học bổng Úc, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo, nghiên cứu và học thuật, xây dựng cầu nối giữa Úc và các nước tham gia học bổng. Học bổng Endeavour dành cho tất cả ngành học. Không giới hạn tuổi cho các ứng viên.

Năm 2014, 44 học giả Việt Nam và các chuyên gia có thành tích cao đã giành được học bổng uy tín Endeavour cho học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ở Úc.

Theo ông Hugh Borrowman - Đại sứ Úc tại Việt Nam: Sau khi trở về từ Úc, những người Việt Nam nhận học bổng Endeavour sẽ áp dụng nhiều kiến thức mới, kỹ năng và kinh nghiệm để đóng góp cho tương lai của Việt Nam.

Học bổng Endeavour cũng cung cấp cơ hội cho công dân Úc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Việt Nam.

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 30-6-2014.

Thông tin chi tiết tại trang web:www.aei.gov.au/endeavour.

NHẬT TÚ

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM