Hà Nội: không được tổ chức dạy thêm cho học sinh lớp 10

Giáo dục
Theo chỉ đạo mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội, các trường THPT, bổ túc văn hóa, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Nội không được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh lớp 10.

Trong năm học, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra chặt chẽ hơn việc dạy thêm của các tổ chức, cá nhân và yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục phải xử lý nghiêm khắc những giáo viên có hành vi ép buộc học sinh để dạy thêm, quản lý chặt chẽ việc dạy học của giáo viên thông qua thời khóa biểu, lịch báo giảng, sổ đầu bài hằng ngày, hằng tuần và cả học kỳ.

* Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học ở bậc giáo dục trung học.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu đổi mới trong ra đề thi tốt nghiệp THPT, sở quy định các nhà trường khi biên soạn đề thi kiểm tra cuối kỳ, cuối năm theo hướng dành tối thiểu 50% nội dung đề thi để kiểm tra khả năng thông hiểu, vận dụng, sáng tạo của học sinh, đẩy mạnh việc xây dựng nguồn tư liệu mở (câu hỏi, bài tập, đề thi, tài liệu tham khảo...) cung cấp cho giáo viên, học sinh.

Theo VĨNH HÀ ( TT)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM