Giáo viên không được vận động thu tiền cha mẹ học sinh

Giáo dục

Giáo viên không được vận động thu tiền cha mẹ học sinh

(PLO)- Đó là một trong những kết luận của Sở GD&ĐT TP.HCM sau quá trình thanh tra tại các Phòng GD&ĐT quận 2, 3, 5, 12 và quận Phú Nhuận về thực hiện chuyên đề đầu năm học 2016-2017.

Bản tin liên quan

Theo đánh giá chung của Sở, thời gian qua, nhiều trường thực hiện tốt việc thi chu đầu năm theo hướng dẫn chỉ đạo của Sở về các khoản thu phục vụ học tập và sinh hoạt của các em. Việc quản lý thu, chi nguồn thu vận động từ phụ huynh, nhà tài trợ được thực hiện chặt chẽ…

Tuy nhiên, qua thanh tra, Sở nhận thấy nhiều trường vẫn còn hạn chế, khuyết điểm trong vấn đề phối hợp với cha mẹ học sinh (CMHS). Cụ thể, về việc họp phụ huynh, hầu hết tại các trường được thanh tra, việc họp phụ huynh chưa thể hiện rõ việc điều hành sinh hoạt của Trưởng ban ban đại diện của lớp với toàn thể CMHS. Một số trường còn tình trạng giáo viên chủ nhiệm lớp sinh hoạt, điều hành hoạt động của ban đại diện CMHS và đứng ra thu tiền của CMHS của lớp.

Về sử dụng kinh phí hoạt động của phụ huynh, một số cán bộ quản lý chưa nắm vững các quy định về tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động CMHS nên triển khai chưa chặt chẽ, hiệu quả. Việc sử dụng khoản tiền của phụ huynh chưa đúng mục đích và quy định của Bộ GD&ĐT đã đề ra.

Từ những thực tế này, Sở chỉ đạo các trường cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm, cần tách rõ hai cuộc họp trong đầu năm học: cuộc họp về công tác chủ nhiệm lớp vào đầu năm do giáo viên chủ nhiệm điều hành và cuộc họp của ban đại diện CMHS lớp với toàn thể phụ huynh. Không để giáo viên chủ nhiệm đứng ra chủ trì việc bàn bạc vận động, đóng góp, thu tiền của CMHS.

Sở cũng yêu cầu nhà trường cần phối hợp tốt với ban đại diện CMHS để có giải trình rõ với CMHS toàn trường về tính cấp thiết, mục đích, yêu cầu của việc vận động ủng hộ đóng góp của CMHS, các nhà hảo tâm, nhà tài trợ. Mức vận động ủng hộ, đóng góp phải phù hợp với điều kiện kinh tế, thu nhập chung của nhân dân địa phương. Trường không tận dụng quá mức việc huy động tài trợ để hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục với những nội dung không hợp lý.  Sau khi tiếp nhận tài trợ nhà trường cần quản lý, tính toán việc sử dụng hợp lý, đúng mục đích, công khai và minh bạch đến từng phụ huynh. 

PHẠM ANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM