Giảng viên sẽ được sinh viên đánh giá toàn diện

Giáo dục
(PL)- Ngày 15-10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận yêu cầu các học viện, trường đại học trên cả nước báo cáo kết quả việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Mục đích nhằm chuẩn bị một năm các cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá giảng viên thông qua ý kiến của sinh viên.

Nội dung các trường phải báo cáo là công tác chỉ đạo của đơn vị; tổ chức thực hiện nội dung và công cụ đánh giá, quy trình đánh giá, đối tượng và hình thức tổ chức đánh giá, nội dung kết quả đánh giá... Báo cáo của các đơn vị phải gửi về Bộ trước ngày 25-10.

Q.VIỆT

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM