Dừng tiếp nhận hồ sơ thành lập mới trường ĐH, CĐ

Giáo dục
(PL)- Đây là một nội dung trong văn bản gửi các đơn vị liên quan ngày 24-3 của Bộ GD&ĐT.

Theo đó, nhằm thực hiện quyết định của Thủ tướng về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006-2020, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát để điều chỉnh, sắp xếp và tổ chức lại mạng lưới các trường ĐH, CĐ trên địa bàn hoặc thuộc quyền quản lý. Đồng thời, tổng hợp báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với những hồ sơ nâng cấp và thành lập mới các trường ĐH, CĐ đã gửi về Bộ GD&ĐT trước thời điểm ban hành công văn trên.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá những điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục ĐH, đặc biệt đối với các trường mới thành lập.

Q.DŨNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM