Dự thảo 45 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa Tiếng Anh phổ thông

Giáo dục

Dự thảo 45 tiêu chí đánh giá sách giáo khoa Tiếng Anh phổ thông

Thực hiện chủ chương một chương trình, nhiều sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo bộ tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh dùng cho các cấp học phổ thông.

Bản tin liên quan

Theo Bộ GD – ĐT, việc xây dựng bộ tiêu chí này nhằm: Làm căn cứ để đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh sử dụng ở các cấp học phổ thông; Làm căn cứ để các chuyên gia, hội đồng thẩm định sách giáo khoa đánh giá, thẩm định sách giáo khoa tiếng Anh ở các cấp học phổ thông; Làm căn cứ để các tác giả, nhà xuất bản tổ chức biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho các cấp học phổ thông; Hỗ trợ giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh lựa chọn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh có chất lượng trong quá trình dạy và học; Giúp cho các nhà quản lý giáo dục các cấp có định hướng trong chỉ đạo, lựa chọn sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh tại các trường phổ thông.

Qua đó, bộ tiêu chí gồm 45 tiêu chí và được chia thành 4 nhóm: Nhóm I: Mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp dạy học; Nhóm II: Thiết kế và cấu trúc; Nhóm III: Kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ; Nhóm IV: Hỗ trợ người dùng sách.

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 3 mức điểm gồm: 0 (không đạt); 1 (đạt) và 2 (tốt). Sách giáo khoa được đánh giá với 45 tiêu chí đạt mức điểm 1 và 2 tương đương tổng số điểm đánh giá từ 60 đến 90 và không có điểm 0 nào sẽ được đề xuất là phù hợp với một chương trình cụ thể.

TN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM