ĐH Đà Nẵng: ĐH Kinh tế, Sư phạm có tỷ lệ “chọi” cao nhất là 1/8

Giáo dục
Ngày 13/5, ĐH Đà Nẵng cho biết có 51.076 hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH, CĐ trực thuộc ĐH Đà Nẵng trong kỳ thi tuyển sinh 2010. Xét theo lượng hồ sơ ĐKDT, ĐH Kinh tế Đà Nẵng và ĐH Sư phạm Đà Nẵng dự kiến có tỷ lệ “chọi” cao nhất là 1/8.

Cụ thể, trường ĐH Kinh tế nhận được 14.120 hồ sơ ĐKDT, trong khi chỉ tiêu là 1.840. ĐH Sư phạm Đà Nẵng có gần 13.000 hồ sơ ĐKDT (trong đó, khối A có 3.123 hồ sơ, khối B: 2.967 hồ sơ, khối C: 3.354 hồ sơ, khối D: 2.259 hồ sơ, khối M: 1.015 hồ sơ, và khối T: 263 hồ sơ), chỉ tiêu là 1.650.

Trường ĐH Bách khoa có 17.392 hồ sơ ĐKDT so với chỉ tiêu 3.000, như vậy tỷ lệ “chọi” là 1/6.

ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng có 5.743 hồ sơ ĐKDT, trong đó, hầu hết thí sinh ĐKDT vào khối D1 với 5.683 hồ sơ. So với chỉ tiêu 1.235, dự kiến tỷ lệ chọi vào trường năm nay là 1/5.

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum có 840 hồ sơ ĐKDT so với chỉ tiêu 350, như vậy tỷ lệ “chọi” là 1/2.

Theo Khánh Hiền (DT)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM