ĐH Đà Nẵng: 51.600 hồ sơ dự thi

Giáo dục
(PL)- Ngày 11-5, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo Đại học Đà Nẵng, cho biết: Đến thời điểm này, Đại học Đà Nẵng đã nhận khoảng 51.600 bộ hồ sơ dự thi của thí sinh từ nhiều tỉnh, thành khác nhau trong cả nước.

Trong đó, đợt một có 35.590 hồ sơ, đợt hai hơn 16.000 hồ sơ. Thí sinh tại Đà Nẵng chiếm số lượng đông nhất, khoảng 14.320 hồ sơ. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng do còn năm tỉnh, thành chưa gửi hồ sơ về.

Năm 2009, hồ sơ đăng ký dự thi vào đại học và cao đẳng hệ chính quy của trường này cũng đạt tới 59.775 hồ sơ.

M.PHƯƠNG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM