Đề xuất phụ cấp bằng 20% lương cho nhà giáo là nghệ nhân

Giáo dục
(PL)- Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo nghị định quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành;

 

nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành; nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; nhà giáo dạy cho người khuyết tật.

Theo trang web chính phủ, tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành (dạy tích hợp) trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được hưởng mức phụ cấp 0,1 so với mức lương cơ sở. Nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành hoặc dạy tích hợp được đề xuất hưởng mức phụ cấp bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập sẽ được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm 0,3 so với mức lương cơ sở…

N.ANH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM