Đề nghị giữ lại Trường CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

Giáo dục
(PL)- Hiệp hội CĐ Cộng đồng Việt Nam vừa có văn bản gửi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đề nghị xem xét giữ lại Trường CĐ Cộng đồng tỉnh BR-VT, không sáp nhập với trường CĐ nghề tỉnh như quyết định của tỉnh.

 

Theo hiệp hội, năm 2000, Bộ GD&ĐT thành lập sáu trường CĐ cộng đồng thí điểm ở sáu tỉnh, trong đó có BR-VT. Trong quá trình hoạt động, trường CĐ cộng đồng đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo đa cấp, đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Đến nay mô hình trường CĐ cộng đồng tại Việt Nam đang trên đà kiện toàn cơ sở pháp lý để phát triển ổn định. Ngày 15-1-2015, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành thông tư về điều lệ trường CĐ, trong đó quy định những đặc trưng riêng của trường CĐ cộng đồng.

Với những lý do trên, hiệp hội đề nghị UBND tỉnh BR-VT xem xét giữ lại Trường CĐ Cộng đồng BR-VT và tạo điều kiện cho trường phát triển, hoàn thành sứ mệnh.

HUY PHONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM