Đề kiểm tra không được vượt quá kiến thức trong SGK

Giáo dục
(PL)- Đây là một trong những nội dung nổi bật tại thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thường xuyên.

Bản tin liên quan

Theo đó, giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức của chương trình sách giáo khoa để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên trong quá trình dạy học. Giáo viên phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn cho học sinh, học viên. Giáo viên không được lạm dụng vị trí công tác của mình để ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông phải phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục đối với từng cấp học, lớp học; phải có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chủ quyền quốc gia. Thông tư có hiệu lực từ ngày 20-8.

Đ.LIÊN

BÌNH LUẬN

thaonguyen

Điều lo lắng của nhiều bậc phụ huynh đã được Bộ GD thấu hiểu. Hiện nay nhiều giáo viên muốn học sinh đi học thêm nên ra đề quá khó so với kiến thức chính thầy cô cung cấp và không đúng theo yêu cầu kiến thức của chương trình nhằm mục đích ép các học sinh phải đi học thêm. Tuy nhiên tôi thấy Bộ cần ra những qui định cụ thể để thực hiện thông tư này. Chẳng hạn, từng bộ môn ở các trường phổ thông phải xây dựng ngân hàng đề thi theo đúng kiến thức yêu cầu. Bất kỳ là kiểm tra 15 phút, 1 tiết hay cuối kỳ của một lớp thì tổ trưởng bộ môn đó sẽ bốc ngẫu nhiên trong ngân hàng đề thi để kiểm tra, thi. Không nên để các giáo viên dạy tự ra đề làm cho tính khách quan không cao. Em nào học thêm thầy thì làm được, k đi học thêm là chịu. Không công bằng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM