Đại hội cổ đông bất thường ở ĐH Hùng Vương

Giáo dục
(PL)- Ngày 9-5, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường.

Theo tài liệu trường này công bố, mục tiêu của việc tổ chức đại hội cổ đông nhằm là thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ; kế hoạch củng cố cơ sở vật chất, đội ngũ đào tạo và kế hoạch tuyển sinh năm 2016; bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát mới...

Cụ thể, nhà trường sẽ huy động vốn điều lệ tăng thêm trong vòng một năm. Theo đó, cổ phiếu (CP) được phát hành là CP phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/CP), số lượng CP được phát hành dự kiến là 19,8 triệu CP. Vốn điều lệ trước khi phát hành là 52 tỉ đồng, vốn điều lệ sau khi phát hành là 250 tỉ đồng. Thời gian phát hành là trong năm 2016-2017.

Trước đó, vào tháng 3-2016, Bộ GD&ĐT đã có công văn cảnh báo đến 31-8, Trường ĐH Hùng Vương phải giải quyết xong các nguyên nhân ngừng tuyển sinh, củng cố được bộ máy, nếu không sẽ cho ngưng hoạt động. Sau đó, lãnh đạo nhà trường đã gửi công văn lên Bộ GD&ĐT và UBND TP.HCM xin được tổ chức đại hội cổ đông để bầu ra HĐQT mới, tăng vốn và xin tuyển sinh trở lại.

N.TH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM