Đại học Đà Nẵng: Lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên

Giáo dục
(PL)- Việc lấy ý kiến sinh viên được thực hiện bằng phiếu câu hỏi. Tổ thư ký trường kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức lấy ý kiến tại phòng học, lập biên bản, niêm phong phiếu câu hỏi.

Mục đích việc lấy ý kiến này nhằm giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy hoàn thiện hơn; với cán bộ quản lý có thêm cơ sở để nhận xét, đánh giá giảng viên.

Công văn về việc lấy ý kiến sinh viên đã được ĐH Đà Nẵng gửi cho các trường ĐH, CĐ thành viên để triển khai thực hiện.

TV

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM