Cấu trúc và đề thi minh họa tiếng Anh cho học sinh lớp 12

Giáo dục

Cấu trúc và đề thi minh họa tiếng Anh cho học sinh lớp 12

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam.

Bản tin liên quan

Theo đó, cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cho học sinh lớp 12 tham gia chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT được thiết kế để đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (theo Thông tư 01/2014/TT- BGDDT ngày 24-1-2014 của Bộ GD&ĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam).

Đề thi tập trung đánh giá bốn kỹ năng: nghe hiểu, nói, đọc hiểu và viết. Đối với các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết, có thể tiến hành thi trên giấy hoặc thi trên máy tính. Đối với kỹ năng nói, có thể tiến hành thi trực tiếp hoặc thi trên máy tính.

Bộ GD&ĐT cũng hướng dẫn chi tiết cách tính điểm thi, cụ thể: mỗi kỹ năng thi nghe hiểu, đọc hiểu, viết, nói được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 25. Điểm của bài thi được cộng từ mỗi kỹ năng thi, tổng điểm là 100 quy về thang 10, làm tròn đến 0,5. Điểm tổng được sử dụng để xác định không đạt hay đạt ở mức độ nào.

Tham khảo cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dùng cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT  tại đây.

Đồng thời, Bộ cũng đã công bố đề thi minh họa, đáp án và thang điểm đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh  dành cho học sinh lớp 12 đã hoàn thành chương trình tiếng Anh thí điểm cấp THPT. Học sinh tham khảo tại đây:

Đề minh họa 1:

Sample test 1 Key Script

Sample test 1 Listening Reading Writing

Sample test 1 Speaking

Đề minh họa 2: 

Sample test 2 Key Script

Sample test 2 Listening Reading Writing

Sample test 2 Speaking

T. Nhiên

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM