Bổ nhiệm hiệu trưởng 5 trường thành viên ĐH Đà Nẵng

Giáo dục

Bổ nhiệm hiệu trưởng 5 trường thành viên ĐH Đà Nẵng

Trong 5 hiệu trưởng được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 2014-2019 của Đại học Đà Nẵng có 3 trường hợp được bổ nhiệm lại và 2 trường hợp được bổ nhiệm mới.

Bản tin liên quan

ĐH Đà Nẵng, giáo dục, bổ nhiệm, hiệu trưởng

Quyết định bổ nhiệm 5 hiệu trưởng của 5 trường ĐH thành viên Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 công bố ngày 3/10.
Các hiệu trưởng được bổ nhiệm lại gồm:
PGS.TS Lê Kim Hùng được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa;
PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm;
TS. Trần Tấn Vinh được bổ nhiệm lại làm Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ thông tin.
Hai trường hợp được bổ nhiệm mới là PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và TS. Trần Hữu Phúc, phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ.
Được biết, trong thời gian đến các trường ĐH thành viên của Đại học Đà Nẵng sẽ mở rộng hợp tác với các trường ĐH trong và ngoài nước mở các chuyên ngành đào tạo đáp ứng cho yêu cầu nguồn nhân lực phát triển tại khu vực.
Theo Vũ Trung (VNN)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM