Đại Việt quốc thư tiết lộ công văn thời Quang Trung

Xã hội

Đại Việt quốc thư tiết lộ công văn thời Quang Trung

(PL)- Cuốn Đại Việt quốc thư vừa được Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ cho ra mắt.

Đây là tập công văn và văn thư về quan hệ ngoại giao giữa Đại Việt (Việt Nam) và nhà Thanh (Trung Quốc) dưới triều đại Quang Trung. Công trình do nhà nghiên cứu Nguyễn Duy Chính dịch và chú thích.

Bộ Đại Việt quốc thư bao gồm sáu tập với nhiều phần như: Văn thư nhà Thanh gửi nước ta; Văn thư nước ta trả lời; Việc tiếp đón sứ Thanh; Các văn thư trao đổi trong chuyến đi của vua Quang Trung…

Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi một phái bộ Trung Hoa, kể cả những văn thư về việc điều động, sắp xếp nghi lễ đủ để dựng lại mọi thủ tục có thể dùng làm khuôn mẫu ngoại giao về sau. Ngoài ra nó còn chứa đựng những nội dung đặc biệt có giá trị, là những công văn bí mật của vua Quang Trung trao đổi với nhà Thanh. Qua những công văn ngoại giao được ghi lại trong Đại Việt quốc thư, nhiều chi tiết có thể dùng để kiểm chứng các tài liệu khác viết về thời Quang Trung hoặc có thể dựng lại một cách đầy đủ những sự kiện mà trước nay chưa được biết tới hoặc bị viết sai lệch.

HP

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM