Chuẩn bị thay đổi cách tính lương hưu

Xã hội

Chuẩn bị thay đổi cách tính lương hưu

(PLO)- Từ ngày 1-1-2021 sẽ thay đổi cách tính lương hưu đối với người lao động.

Bản tin liên quan

Theo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2014, từ ngày 1-1-2021 sẽ thay đổi cách tính lương hưu đối với người lao động.

1. Đối với người lao động (NLĐ) bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 1-1-2021 đến hết 31-12-2021

Mức lương hưu hàng tháng của NLĐ được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(1) Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

**Đối với lao động nam:

- Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu trong khoản thời gian từ 1-1-2021 đến hết 31-12-2021: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay là 18 năm);

Trường hợp bắt đầu hưởng lương hưu từ 1-1-2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.


Nhân viên bưu điện thực hiện chi trả lương hưu cho người dân. Ảnh: T.HƯƠNG

**Đối với lao động nữ:

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỉ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Trường hợp  NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại điều 62, điều 64 Luật BHXH 2014; điều 9, điều 10 Nghị định 115/2015 và điều 20 Thông tư 59/2015 của Bộ LĐ-TB&XH.

2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Trường hợp NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% (trên đây) thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

II. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện


Cách tính lương hưu giữa người tham gia bảo hiểm tự nguyện và bắt buộc có sự khác nhau. Ảnh: T.HƯƠNG

1. Mức lương hưu hàng tháng

Mức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2021 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó:

(1) Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

**Đối với nam

- Trường hợp nghỉ hưu từ 1-1-2021 đến hết 31-12-2020, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện hành là 18 năm); trường hợp bắt đầu nghỉ hưu từ 1-1-2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%.

- Sau đó cứ thêm mỗi năm, NLĐ được tính thêm 2%;

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

**Đối với nữ

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

- Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

(2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015 của Chính phủ)

2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Giống như trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

Hai Dương

Vậy cho tôi hỏi: tôi năm nay 46 tuổi, đã đóng BHXH tính tới hết 2019 là 24 năm và 2 tháng. Vậy khi nghỉ việc sẽ dc hưởng bao nhiêu?

Lê hoàng ngọc

Tôi đã mua bhxh chỉ mới 7 năm nai tôi đã 57 tuổi vây tôi về hưu làm sao để hưởng lương hưu

Đỗ Minh Đạt

Vậy thì nhận 1 lần nha cô chú ơi đóng đủ 19 năm mới được hưởng lương hưu

Lê Văn

Nếu cho xã hội hoá BHXH thì chả ai đóng BHXH của Nhà nước cả!

Nguyễn văn Thái

Trường hợp thừa năm đóng bảo hiểm nhưng chưa đủ năm thì tính thế nào ah.

Anh

[Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH] tính như thế nào ? Lương tôi năm 2000 là 1 triệu / tháng nay 2020 là 10 triệu/ tháng thì tính bình quân như thế nào là hợp lý ?

Hong phương

Cách tính mới có thiệt cho người lao động. Thời điểm năm 1990 đến 2000 người lao động làm việc tại các công tý xì nghiệp không được đóng bhxh cho người lao động.trường hợp này rất nhiều trong thời gian đó. Rất mong nhà nước tính theo hướng có lợi cho người lao động. Vì người lao động không có quyền lựa chọn trong việc này.

Võ Văn Thìn

Tại sao không ghi rõ (2) Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại điều 62, điều 64 Luật BHXH 2014; điều 9, điều 10 Nghị định 115/2015 và điều 20 Thông tư 59/2015 của Bộ LĐ-TB&XH. Để bạn đọc biết được cụ thể như thế nào ( có thể cho ví dụ để mọi người nắm được có hay hơn không? )

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM