Bảo hiểm xã hội bắt đầu lộ trình tinh giản hàng ngàn biên chế

Xã hội

Bảo hiểm xã hội bắt đầu lộ trình tinh giản hàng ngàn biên chế

(PLO)- Theo đề án được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2021 bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế.

Bản tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Theo đó, giai đoạn 2019 – 2020, BHXH ở trung ương sắp xếp giảm ít nhất hai đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc. Đồng thời, kiện toàn, chuyển đổi một đơn vị sự nghiệp thành “Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng”. Đây là nơi có chức năng giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng. Cùng với đó cơ cấu lại tạp chí BHXH và báo BHXH.


Mục đích việc tinh giản biên chế nhằm ứng dụng công nghệ phục vụ tốt nhu cầu người dân

Năm 2019 cũng thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh.

Cụ thể, giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn….

Giai đoạn 2021-2025, giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh. Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế (khoảng 2.000 người-PV) so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam nhằm tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

VIẾT LONG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM