Xếp hạng gánh nặng chi phí 8 nhóm thủ tục hành chính

Infographic

Xếp hạng gánh nặng chi phí 8 nhóm thủ tục hành chính

Thủ tục xây dựng chi phí đắt đỏ nhất với 64 triệu đồng, còn thủ tục môi trường tốn nhiều thời gian nhất với hơn 218 giờ thực hiện.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM