Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch, Âm lịch được nghỉ 16 ngày

Infographic

Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch, Âm lịch được nghỉ 16 ngày

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9, 4 ngày dịp Tết Dương lịch và 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM