Ngày mai vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Infographic

Ngày mai vinh danh 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Ngày mai, 26-3-2018, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 sẽ được tôn vinh trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM