Lương cơ sở thay đổi có lợi cho người lao động từ 1-7

Infographic

Lương cơ sở thay đổi có lợi cho người lao động từ 1-7

(PLO)- Theo Nghị định 47/2017 có hiệu lực từ ngày 1-7 thì mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng thêm 90.000 đồng/tháng, kéo theo đó là 4 thay đổi có lợi cho người lao động.

Bản tin liên quan

BÌNH LUẬN

Trần Ngọc Khương-Đà Nẵng

Tôi muốn hỏi điều này,tăng lương cơ sở thì những người đã nghỉ hưu có được điều chỉnh tăng lương hưu? Có một điều tôi không hiểu là mức lương cơ sở thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu vùng,ví dụ:mức lương cơ sở hiện nay là 1. 210. 000,đồng/tháng và mức lương tối thiểu vùng hiện nay là 3. 320. 000,đồng/tháng,nhưng khi về hưu thì mức lương hưu của người lao động làm việc trong doanh nghiệp lại thấp hơn nhiều so với lương hưu của những người làm việc trong quân đội và công an,mặc dù có cùng thời gian đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu? Đây là vấn đề mà người lao động làm việc tại doanh nghiệp rất muốn biết! ?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM