Infographic: Vị trí 62 chốt, trạm kiểm soát COVID-19 ở TP.HCM

Infographic

Infographic: Vị trí 62 chốt, trạm kiểm soát COVID-19 ở TP.HCM

(PLO)- 62 chốt, trạm kiểm soát dịch COVID-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ kể từ ngày 3-4 đến hết 15-4 để kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Thủ tướng Chính phủ và xử lý các hành vi vi phạm.


 

HOÀNG QUYÊN

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM