Infographic: Đệ nhất phu nhân tai tiếng của Zimbabwe

Tư liệu

Infographic: Đệ nhất phu nhân tai tiếng của Zimbabwe

(PLO)- 21-11-2017, Đảng cầm quyền Zimbabwe dự kiến hoàn tất nghị quyết luận tội ông Mugabe. Trong khi đó, vợ ông, bà Grace Mugabe, vẫn biệt tăm. Các chuyên gia nhận định sự sụp đổ của "triều đại" Mugabe bắt nguồn từ năm 2014, khi bà Grace bắt đầu tham gia chính trường.


HỒ TRANG - THANH GIAN

BÌNH LUẬN

Single Firefly

Nữ lưu như bà, trên thế giới, hồ dễ có mấy tay! Nữ kê tác quái, gà mái đá gà cồ. Sự ham mê, tham nhũng quyền lực của bà đã làm chồng phải thân bại danh liệt, lưu xú đến ngàn năm!

chinh

Quả báo nhãn tiền: Ấc giả ác báo! Quy luật tất yếu mà bà ta phải nhận: sự trừng phạt của nhân dân Zimbabwe.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM