Dự báo 2 cuộc chiến của 5 vấn đề ảnh hưởng lớn toàn cầu 2020

Infographic

Dự báo 2 cuộc chiến của 5 vấn đề ảnh hưởng lớn toàn cầu 2020

Trang mạng Stratfor chuyên phân tích thông tin địa chính trị toàn cầu (trụ sở tại Mỹ) đã dự báo năm vấn đề mang tầm ảnh hưởng lớn trên toàn cầu trong năm 2020.
BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM