Đã tinh giản biên chế được bao nhiêu người kể từ năm 2015?

Infographic

Đã tinh giản biên chế được bao nhiêu người kể từ năm 2015?

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến ngày 6-8-2018, đã có 39.823 người được tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 của Chính phủ.

Bản tin liên quan


Theo Vietnam+

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM