Công nghệ thế giới 2020: 5 xu hướng chính

Infographic

Công nghệ thế giới 2020: 5 xu hướng chính

Mạng lưới di động thế hệ thứ 5 (5G), chuỗi khối (blockchain), máy tính lượng tử... được dự báo sẽ là những xu hướng phát triển công nghệ chủ đạo trong năm 2020.


BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM